Od září se můžeme těšit na nové emoji na mobilechNaši rodiče si pamatují časy, kdy se používala jen závorka s dvojtečkou, která byla obrácená podle toho, zdali se smajlík mračil nebo se usmíval. I když ti si mnohem živěji vybaví psaní dopisů a případné volání přes pevnou linku. Naše generace toto zažila jen krátce, jelikož byla prakticky od svých prvních chytrých mobilů odkojena na škále různých emoji. V posledních letech však už nově přidané smajlíky nabyly na absurditě a zbytečnosti.

Je smutné a úsměvné zároveň, kolik různých možností naši vrstevníci potřebují k ukázání svých emocí za esemeskami. Z psychického hlediska je tento fenomén velice zajímavý, neboť emoji si skrze milióny zpráv vybudovaly určitá pravidla používání a skryté významy. Skoro se dá říct, že už mají svůj vlastní jazyk, kterému jeho uživatelé musí přijít na kloub. Kdysi nejpoužívanější jednoduchý usmívající se smajlík je nyní ideální možností, jak dodat zprávě ironický podtón.

Dnešní uživatelé mobilních telefonů jsou již na obrázcích podtrhující zprávy zcela závislí. Mnozí nesou úkorně, když zpráva žádné emoji nenese, protože neví, jak ji mají číst, či zdali se na ně ten druhý zlobí. Může to dojít až do takových mezí, že to dokáže rozbít vztahy, zničit přátelství, či připravit se o výhodnou pracovní nabídku. Životy moderních lidí se nyní od používání mobilů zcela odvíjejí, je třeba se proto jazyku smajlíků naučit.

Co nám Emojipedia představí?

Mezi horké kandidáty patří zejména dvě tlačící se ruce, světle růžové srdce či třesoucí se tvář. Pozadu však nezůstává ani medúza, zázvor či andělské křídlo. V loňských updatech jsme byli obohaceni o roztékající se obličej či stereotypní italské gesto.

Ačkoliv jsem odsoudila novodobé smajlíky, s pokorou se musím přiznat, že konkrétně ruku sevřenou do italského gesta používám hojně. Zdali zářijový update také přinese takto používané emoji, se dozvíme sami.

Komentářů

komentáře